Portfölj

Image
Image

Vahid Sohrabpour och Arash Fayyazi, grundare Saveggy 

Saveggy

Saveggy vill främja ett mer hållbart livsmedelssystem, bekämpa matsvinn och minska plastanvändningen. Innovationen, som består av applicering av ett tunt skikt av raps och havre, skyddar frukt och grönt mot uttorkning, säkerställer krispighet och förlänger hållbarheten. Beläggningen, som är ätbar, ersätter den plast som ofta krävs för att åstadkomma motsvarande skydd. Gurkor är Saveggys första applikationsområde.   

Medinvesterare: Almi Greentech, Unconventional Ventures, Smile Inject Capital och FSG
Investeringsansvarig: 
Martin Alexandersson

Image
Image

Joel Glemne och Niklas Wallsargård, grundare Improvin'

Improvin'

Improvin’ är ett techbolag som tillhandahåller digitala lösningar för matindustrin (kvarnar, förädlade, handlare och varumärken) för att mäta, rapportera, verifiera och sänka sitt klimatavtryck i egen värdekedja ner på fältnivå. Med en plattform från Improvin’ kan dessa aktörer dels skapa nya intäktsströmmar kopplade till hållbarhet, samt möta nya regulatoriska krav på hållbarhetsrapportering."

Medinvesterare: Pale Blue Dot, Dynamo Ventures, Pinc, Foodbridge
Investeringsansvarig: Martin Alexandersson

Image
Image

Johan Ljungquist och Mikael Dessalles, grundare Gårdsfisk

Gårdsfisk

Industriellt fiske och konventionell fiskodling omgärdas av flera miljöproblem och förstörda ekosystem. Därför skapades Gårdsfisk som med ett integrerat lant- och vattenbruk gör det möjligt att odla fisk utan att förstöra miljön. Gårdsfisk tar in kontraktsodlare som ansluter sig till produktions- och försäljningssystemet och eftersom verksamheterna sker på svenska lantbruk bidrar bolaget till att skapa nya affärsmöjligheter på landsbygden.

Medinvesterare: LMK, Novax och HK Scan
Investeringsansvarig: Martin Alexandersson

Image
Image

Albin Nyström, vice vd och medgrundare & Axel Ljudén, vd och medgrundare. Foto: Anders Nytell

Ecotype

Ecotype har skapat en mjukvara som hjälper skogsägare att övervaka, planera och kontrollera sin skog med hjälp av digitala och automatiskt framtagna skogsbruksplaner. Den SaaS-baserade plattformen, som fått namnet skogshubben.se, kan hjälpa över 300 000 svenska skogsägare att övervaka, analysera, planera och fatta långsiktigt hållbara beslut om sina skogar. Genom att kombinera information från satellitdata med forskningsresultat och information från andra publika datakällor ger plattformen förutsättningar att driva ett skogsbruk som gynnar både miljö, ekonomi och hög skogstillväxt.

Medinvesterare: VEQ 
Investeringsansvarig: Anton Pedersen

Image
Image

Frida Carlstedt, vd Skira

Skira

Skira är en oberoende och pristransparent handelsplats som gör det enklare att köpa och sälja spannmål. Affären grundar sig i övertygelsen att en ökad transparens leder till en mer hållbar handel av mat och att möjligheten att göra affärer med nya parter på en öppen marknadsplats är grunden i utvecklingen av en långsiktigt konkurrenskraftig marknad. Skira skapades i samarbete med Sveriges spannmålsproducenter och distributörer.

Medinvesterare: Ängelinvesterare
Investeringsansvarig: Martin Alexandersson

Image
Image

Gustaf Forsberg, grundare och vd NitroCapt

NitroCapt

NitroCapt utvecklar en ny teknik och metod för produktion av kvävegödsel där luft, vatten och energi är de enda insatserna för att fixera kväve. En teknik som gör det möjligt att tillverka kvävegödsel helt utan utsläpp av växthusgaser vilket är en nyckelfråga för lantbruket.

Medinvesterare: InnoEnergy, Almi GreenTech  
Investeringsansvarig: Martin Alexandersson

Image
Image

Johan Wendt, CMO och co-founder Irriot

Irriot

Irriot kan med ny teknik erbjuda avancerad bevattningsteknik med ett autonomt, solkraftsdrivet och trådlöst system för att styra, optimera och dimensionera bevattning på olika delar av lantbrukarens/odlarens fält utifrån lokala skillnader. Det finns en stark efterfrågan på nya lösningar som reducerar vattenanvändningen och Irriot adresserar viktiga delar i denna utmaning.

Medinvesterare: 7DD
Investeringsansvarig: Martin Alexandersson

Image
Image

Paul Berggren, grundare och vd Acamp

Acamp

Acamp är en marknadsplattform för upplevelseturism där markägare erbjuds ett smidigt och säkert verktyg för att hyra ut outnyttjad mark till den som söker en plats att campa på. Acamp skapar förutsättningar, både för markägare, men även för landsbygdens småföretagare med exempelvis gårdsmejerier, gårdsbutiker, mikrobryggerier att marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster till en bredare publik.

Medinvesterare: Spintop Ventures och Centripetal 
Investeringsansvarig: Martin Alexandersson

Image
Image

Fredrik Helgodt, vd Hencol

Hencol

Hencol erbjuder abonnemang på digitala beslutsstödstjänster inom djurhållning. Lösningen bygger på kontinuerlig övervakning av produktionsdata, genom exempelvis automatisk vägning, som tillsammans med Big Data och AI ger ett optimerat beslutsstödsystem med information i realtid. Effekten blir bättre djurhälsa och lönsamhet samt minskad klimatpåverkan.

Medinvesterare: Flertalet affärsänglar
Investeringsansvarig: Martin Alexandersson

Avyttrade bolag


Image
Image

Erik Bondemark, vd Reviva Plastics

Reviva Plastics

Lantbruket genererar 20 000 ton plastavfall årligen. Reviva Plastics, och systerföretaget Kretslopp och Recycling, är specialister på industriell återvinning, samlar in denna plast och återvinner den till förädlat granulat som sen säljs som insatsvara i plasttillverkning. Anläggningen hör till marknadens mest moderna. Den arbetar i ett innovativt slutet kretslopp utan miljöstörande utsläpp till vatten och luft och produkterna består till 100% av PCR (Post Consumer Recycled).

Medinvesterare: Entreprenörinvest
Investeringsansvarig: Martin Alexandersson

Vi söker startups som


  • Är i en tidig tillväxtfas och har en innovativ, verifierad och skalbar affärsmodell
  • Har ett starkt och drivet entreprenörsteam
  • Har Sverige som tidig marknad och gärna global potential

Vi erbjuder


  • En långsiktig och engagerad investeringspartner med ett starkt varumärke
  • Djup kunskap om både de gröna näringarna och investerings- och startupverksamhet
  • Ett stort nätverk inom ekosystemet och andra potentiella investeringspartners

Låter det intressant? Kontakta oss och berätta mer om din verksamhet.

KONTAKT