Om oss

LRF Ventures är en engagerad investerare med rötter i jord och skog. Vår övertygelse är att nytänkande startups som vågar utmana med smarta, kreativa och skalbara lösningar spelar en avgörande roll för att skapa tillväxt och lönsamhet i svenskt jord- och skogsbruk. Ett välmående jord- och skogsbruk är även grunden i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Här kan LRF Ventures bidra med kapital, relevant expertis och nätverk.

LRF Ventures drivs av LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, som är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRF Ventures är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå LRFs strategiska mål och hållbarhetsmål samt för att generera avkastning som finansierar LRFs medlemsnära verksamhet.

growth

Samarbetspartners


För att kunna hjälpa din startup att utvecklas på allra bästa sätt samarbetar vi med andra aktörer i LRF-koncernen som har olika typer av spetskompetenser i ekosystemet.

Image

Ta del av AGFOs omvärldsanalyser, spaningar och nätverk på temat Framtidens mat. Med jordbruk, forskning, produktion och handel i ett och samma nätverk, identifierar AGFO affärs- och utvecklingsmöjligheter i ett matsystem i omvälvning.

Image

Kommunikationsbyrån Brid hjälper dig med allt från kommunikations- och varumärkesstrategi till produktion och spridning av innehåll. Brid har specialistkunskap inom hållbarhetskommunikation och även djup kunskap om det gröna näringslivet.

Image
Det gröna näringslivets mediehus. Genom LRF Medias titlar ATL, Land Lantbruk, Land Skogsbruk, Lantmannen och Land kan du nå majoriteten av aktörerna inom det gröna näringslivet.